Xử Lý Bỏ Sót Hóa Đơn

💢 BỎ SÓT HOÁ ĐƠN 
‼️ GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO ĐÂY ?
…………………………………………………….
💢 Kê khai thuế hoa đơn bỏ sót:
***Căn cứ:
– Điều 9 Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP
– Khoản 8, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC
= > Kể từ ngày 1/1/2014 tất cả chứng từ hóa đơn đầu vào ko giới hạn kê khai nếu doanh nghiệp phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì được phép kê khai bổ sung bất kỳ khi nào miễn trước thời gian cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra tại doanh nghiệp, bãi bỏ cấm vận quá 06 tháng thì ko được kê khai theo: Thông tư 06/2012/TT-BTC thay thế thông tư 129/2008/TT-BTC về thuế GTGT
– Đối với Hóa đơn đầu vào bỏ sót phát hiện ở kỳ kê khai hiện tại nào thì kê khai bổ sung cho kỳ hiện tại phát hiện hóa đơn bỏ sót đó để kê khai không điều chỉnh hồi tố
– Đối với hóa đơn đầu ra bỏ sót thì hóa đơn thuộc kì kê khai nào thì điều chỉnh đúng về kì kê
+++Phương pháp Một: cho vào tài khoản 1388
– Tháng phát sinh hóa đơn: Nợ TK 152,156,642…, 1388/ Có TK 111,331
– Tháng phát hiện hóa đơn và kê khai thuế: Nợ TK 1331/ Có TK 1388
++ Theo hình minh họa trên hóa đơn phát sinh trong tháng 6/2017 do đó ta ghi nhận chi phí phát sinh trong tháng 6/2017 thuộc quý 2/2016 hóa đơn chưa kê khai thuế GTGT , phần thuế GTGT tạm ghi nhận treo vào TK 1388
++ Sang quý 4/2017 Ta mới kê khai thuế GTGT ghi nhận VAT Nợ 1331/ Có 1388 vào ngày 01/10/2017
*Như vậy:
1. Về bản chất kế toán thì sử dụng TK 1388 thay thế cho TK 1331 là sai nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
2. Về tác dụng làm khớp tờ khai và khớp công nợ
3. Về thanh kiểm tra thuế: các bạn chỉ cần kê sẵn 01 bản ra excel ghi sẵn tháng hạch toán ghi nhận 1388 và tháng kê khai thuế kết chuyển ghi nhận 1331 để sau này khi bị cán bộ thuế và kiểm toán hỏi thì giải trình luôn
4. Việc hạch toán sai tài khoản nhưng nếu nó giúp bạn theo dõi và kiếm soát tốt công việc thì vẫn tiếp tục áp dụng miễn việc giải trình với cán bộ chức năng của bạn tốt là ok, cái quan trọng khi thanh kiểm tra thuế ở tính chất phát lý của hóa đơn: Hợp lý, hợp lệ, hợp pháp
5. Việc hạch toán sai tài khoản thanh kiểm tra thuế cũng chưa từng có tiền lệ bị phạt cho trường hợp này vì:
– Cơ quan thuế không có thẩm quyền phạt trong trường hợp hạch toán sai chế độ kế toán, cũng như sai chế độ sổ sách kế toán khi kiểm tra phát hiện doanh nghiệp có biểu hiện làm sai, thẩm quyền phạt vi phạm được chuyển sang cho cơ quan chức năng khác để xử lý
– Khi thanh kiểm tra thuế thì các bạn kế toán cũng nên biết đối tượng đủ pháp lý và thẩm quyền phạt trong trường hợp này
+++Phương pháp Hai: hạch toán chi phí/ nhập kho tháng phát sinh
– Tại tháng phát sinh: Nợ TK 156,152,641,642…/ Có TK 111,331
– Tại tháng phát hiện hóa đơn bỏ sót và kê khai thuế: Nợ TK 1331/ Có TK 331
*Như vậy:
1. Về chế độ kế toán phản ánh sai nội dung kinh tế làm sai lệch công nợ và bản chất nghiệp vụ
2. Về thanh kiểm tra thuế: các bạn chỉ cần kê sẵn 01 bản ra excel ghi sẵn tháng hạch toán ghi nhận chi phí hoặc hàng tồn và tháng kê khai thuế ghi nhận 1331 để sau này khi bị cán bộ thuế và kiểm toán hỏi thì giải trình luôn
3. Mục đích của trường hợp này thường ghi nhận chi phí hoặc tránh âm kho
+++ Phương pháp Ba: hạch tóan đúng chế độ kế toán
– Tại tháng phát sinh: Nợ TK 156,152,641,642…,1331/ Có TK 111,331
= > Vậy kết chuyển thuế VAT như thế nào: căn cứ vào tờ khai thuế GTGT để kết chuyển số thuế GTGT được khấu trừ trong tháng chứ ko căn cứ vào sổ sách chỉ tiêu làm căn cứ là chỉ tiêu [24],[25]) cụ thể là [25] không căn cứ vào sổ sách vậy sự chênh lệch giữa sổ sách và tờ khai thuế và chênh lệch trên ở trên chỉ là chênh lệch tạm thời
*Như vậy:
1. Khoản thuế GTGT VAT đầu vào bỏ sót tạm không được khấu trừ và tạm lệch so với sổ sách kế toán và tờ khai thuế GTGT
2. Việc kết chuyển thuế GTGT là căn cứ tờ khai thuế ko căn cứ trên sổ sách: sổ cái, Cđps những bạn đang căn cứ vào sổ sách để kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ hàng tháng là sai nghiệp vụ, cần phải hiểu việc kết chuyển thuế GTGT là căn cứ vào đâu?
3. Phản án đúng bản chất kế toán, nhưng chưa chắc đã tốt cho công tác theo dõi và quản trị dữ liệu
4. Nhược: làm lệch tờ khai thuế GTGT và sổ sách đối với người xem sổ sách qua loa thì sẽ phán kế toán làm sai nghiệp vụ đặc biệt các sếp thường không có độ tin tưởng ở kế toán sẽ mời chuyển gia hoặc người ngoài khác kiểm tra khi các bạn không có mặt ở đó để giải trình sẽ nhận được kết quả đắng với những lời nhận xét không mấy tốt đẹp => Phương pháp này lợi về bản chất nghiệp vụ và đúng chế độ kế toán nhưng là con dao hai lưỡi
= > Nếu sử dụng phương pháp này thì kế toán nên ghi chú ra giấy hoặc ghi chú cần thận bản word, excel để kết chuyển vat cho đúng và theo dõi cho chặt chẻ đúng luật thuế và kế toán cũng là để làm căn cứ giải trình chứng minh với cơ quan thuế , kiểm toán cũng như những chuyên gia được mời từ bên ngoài doanh nghiệp đến dò sổ sách được sáng tỏ