Category Archives for Văn bản pháp luật

Kế toán cần làm gì khi tăng lương tối thiểu vùng 2019

Từ ngày 01/01/2019, lương tối thiểu vùng chính thức sẽ được tăng theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP, do đó kế toán cần phải thực hiện việc thay đổi

Xem thêm

Nghị định 121 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CPngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết

Xem thêm

Nghị Định 119/NĐ-CP Ngày 12/09/2018 Về Hóa Đơn Điện Tử

Nghị định có hiệu lực từ 1/11/2018 quy định cụ thể việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: 1- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ

Xem thêm

Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có hiệu lực

Xem thêm

20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018

Trước đây, đã có nhiều văn bản pháp luật quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Gần đây nhất, ngày 12 tháng 3 năm 2018 Chính phủ

Xem thêm

4 quy định mới ban hành dân kế toán cần biết

Dưới đây,Iconet Uni sẽ điểm lại một số quy định mới vừa được ban hành hoặc sắp có hiệu lực liên quan đến nghề kế toán. I/Bãi bỏ, thay thế hàng loạt

Xem thêm

Điểm mới về Thuế GTGT, TNCN và TNDN có hiệu lực từ T5/2018

Thông tư 25/2018/TT-BTC vừa được ban hành với nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp và

Xem thêm