Trở Thành Chuyên Gia Kế Toán

(Với chương trình đào tạo của Iconet)

Sách | Chứng chỉ | Khóa học chuyên sâu | Membership | Dịch vụ

Khóa học kế toán

THỰC HÀNH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Thành thạo Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính theo Thông tư 200, và 133

Thành thạo Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Học Phí: 800.000 Vnđ

LÀM CHỦ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN NỘI BỘ

Thành thạo Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính và Kê khai thuế GTGT, TNCN

Theo dõi - Báo cáo doanh thu và công nợ trên Excel

Tính lương và tổng hợp thuế TNCN trên Excel.

Học Phí: 990.000 Vnđ

CHUYÊN GIA KẾ TOÁN THUẾ

Thành thạo kế toán tổng hợp 

Tối ưu doanh thu - Chi phí

Tặng thêm phần mềm kế toán theo Thông tư 133

Tặng thêm phần mềm kế toán theo Thông tư 133

Học Phí: 1.500.000 Vnđ

CHUYÊN GIA XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP (ASE)

Xây dựng quy trình quản lý nội bộ, Quản lý tuân thủ

Xây dựng hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ; Kiểm soát nội bộ; Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

Học Phí: 7.000.000 Vnđ