Liên hệ

ICONET SUPPORT TEAM

Địa chỉ: 965 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Email: info@iconet.vn - Hotline:  0933 861 839 

website: www.iconet.vn

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Vietcombank

Tên Tài Khoản: Phạm Văn Học

Số Tài Khoản: 0071 000 910 520 - Chi nhánh HCM

Nội dung chuyển: Tên- Email - SĐT - BCT

Saccombank

Tên Tài Khoản: Phạm Văn Học

Số Tài Khoản: 0601 1337 2667 - Chi nhánh Quận 12 - HCM

Nội dung chuyển: Tên- Email - SĐT - BCTC